Azoospermie: Vyvrcholení bez spermií

Azoospermie je termín, který je obvykle neznámý, ale zároveň se týká důležitého problému mužské reprodukce, kdy je dochází k absenci spermií v ejakulátu. Tato situace představuje komplexní příběh o nedostatku plodnosti a možnosti založení nového života. Azoospermie je jedním z klíčových faktorů neplodnosti u mužů.

Nicméně, co stojí v pozadí tohoto stavu? Azoospermie se rozvíjí v důsledku nemožnosti varlat vytvářet spermie anebo díky obstrukci, která brání těmto malým nositelům života projít reprodukčním systémem.

V našem následujícím článku se ponoříme do hlubin příčin azoospermie, prozkoumáme dostupné léčebné strategie a odhalíme, zdali je i v rámci diagnostiky možné, aby muž mohl oslavovat v budoucnu radost z otcovství.

Azoospermie: Nenápadný úkaz v mužské plodnosti

Varlata, si můžete představit, jako továrnu na výrobu spermií, které jsou nezbytné v reprodukci neboli rozmnožování. Při vyvrcholení se vyplavuje tato směs ven z mužského pohlavního orgánu. Ovšem, co když spermie ve finálním produktu chybí? V takovém případě jde o tzv. azoospermie, laicky řečeno „neplodnost u mužů“. Ale pozor, nepleťte si ji s aspermií, kde ejakulát jako takový, je nepřítomen a orgasmus zůstává „suchý“.

Muž, který čelí azoospermii, prochází podobným sexuálním procesem, avšak spermie se do ejakulátu nedostanou. Takový muž ejakuluje pouze samotnou tekutinu bez spermií. Častá je mylná představa o jednoduchém deficitu spermií, přičemž skutečná nepřítomnost spermií je odhalena pouze prostřednictvím spermiogramu. Sexuolog tak pod mikroskopem nahlíží na vzorek ejakulátu, a pokud neodhalí žádné spermie, diagnostikuje azoospermii neboli neplodnost.

PRO MUŽE: 7 Tipů, jak zlepšit plodnost mužů a zdraví spermií

Příčiny neplodnosti u mužů: Podrobný pohled na komplexní problém

Neplodnost u mužů je složitou kombinací různých vlivů a faktorů, které se dělí do tří hlavních oblastí: předvarlatové, varlatové a po-varlatové příčiny. Tyto faktory mohou být dále ovlivněny genetickými a imunitními faktory, které si blíže popíšeme níže.

 • Pretestikulární faktory: Pohled do světa, kde mužské pohlavní žlázy a varlata, čelí svým vlastním výzvám, například díky genetickým anomáliím či vnějším vlivům jako jsou stylové oblečení, cyklistika či jezdectví, představuje pretestikulární příčiny neplodnosti.
 • Testikulární faktory: S teratospermií, charakterizovanou nežádoucí formou spermií, a oligospermií, která signalizuje jejich nedostatek, až po azoospermií, kde spermie chybí úplně. Faktory jako infekce, nádory a další zdravotní problémy, často vstupují do hry, vlivem kterých je kvalita ejakulátu postižena.
 • Posttestikulární faktory I přes normální fungování varlat mohou spermie narazit na překážky na své cestě ven z těla. Zde hrají roli posttestikulární příčiny, od obstrukcí chámovodů po záněty a impotenci.
 • Genetický faktor: Jak pro ženy, tak pro muže, mohou genetické odchylky představovat důležitou roli v plodnosti, někdy vyžadující mimotělní oplodnění, aby se minimalizovalo riziko přenesení genetických vad na potomka. K identifikaci potenciálních genetických problémů se používá tzv. „CarrierTest“, umožňující páru posoudit svou genetickou kompatibilitu.
 • Imunologický příčiny: Imunologie zažehává svůj vlastní boj v oblasti plodnosti, s tělem, které často útočí na vlastní spermie či vajíčka. Páry s imunologickými problémy, se často potýkají s obtížemi při početí a vyšším rizikem potratu.

Mužská neplodnost: jak vzniká a jak ji řešit?

Jak rozpoznat Azoospermie: Hlavní příznaky mužské neplodnosti

Azoospermie, si můžeme představit, jako jakési ticho ve světě mužské reprodukce, kde absence spermií často zůstává nerozpoznaná, dokud se pár nepouští do pokusů o početí. Bohužel mužská neplodnost se neprojevuje viditelnými projevy, jako jsou například bolesti či fyzické změny a abnormality, zejména pokud nejsou jejími spouštěči zánět nebo úraz.

Muži většinou sami nerozpoznají azoospermii, dokud se nesnaží o potomka. Její objevení se tak stává úlohou lékařských expertů, během detailního vyšetření, jako je spermiogram.

Nicméně, azoospermie se může objevit v různých podobách, které se mohou zdát nesouvisející nebo být spuštěny odlišnými příčinami. Kupříkladu, hormonální deficit, který může azoospermii indukovat, se může také projevovat skrze:

 • Erektilní dysfunkci: Kde erekce není dostatečně silná pro pohlavní styk
 • Sníženou sexuální touhu: Projevující se ztrátou zájmu o sexuální aktivity
 • Abnormality varlat: Např. bulky či hrudky, které mohou signalizovat přítomnost benigního nebo maligního nádoru
 • Změny v ochlupení: Může zahrnovat ztrátu vlasů a tělesného ochlupení, způsobenou hormonálními nerovnováhami nebo jinými onemocněními či dokonce léčbami na jiná onemocnění

Přestože některé z výše uvedených příznaků Azoospermie mohou být zjevné, je nezbytné vše konzultovat s lékařem a případně podstoupit různá vyšetření. V případě, že zaznamenáte výše zmíněné příčiny, doporučujeme navštívit přímo urologii, či praktického lékaře, v případě žádanky nebo rady. Naše informace jsou pouze obecné a jedině lékaře dokáže pomoci, protože je nejen specialistou, ale zná pacientovu anamnézu.

Jak probíhá diagnostika Azoospermie - Spermiogram

Jak probíhá diagnostika Azoospermie

Neplodnost u mužů, je nenápadný ale závažný stav, bývá odhalen obvykle až analýzou spermiogramu, který pečlivě zkoumá charakteristiky ejakulátu, včetně objemu, koncentrace a kvality spermií, pH, a přítomnosti specifických enzymů a protilátek.

Nula na počítadle spermií: Zjištění příčiny azoospermie je klíčové, pro další postupy. Takováto analýza mužské plodnosti zahrnuje urologické a hormonální testy, karyotypové vyšetření a detekci genetických příčin, jako jsou mutace spojené s cystickou fibrózou a abnormality chromozomu Y.

Postup vyšetření: Při diagnostice se využívají vizuální, bezbolestné metody, mezi než patří ultrazvuk varlat, transrektální ultrazvuk, magnetická rezonance a CT. Rovněž se provádí biopsie varlat a genetická vyšetření.

 1. Cestopis pacienta: Pro kompletní anamnézu, se ošetřující lékař ponoří do pacientovy minulosti, včetně dětství, prozkoumává každou nemoc a možné důsledky poškození varlat. S pacientem diskutuje o sexuálních problémech a předešlém užívání léků. Častým viníkem bývají léky na předpis, jako jsou hormony, steroidy a antibiotika, jejž potlačují hormony nezbytné pro tvorbu spermií.
 2. První setkání (Fyzické vyšetření): Tento základní krok diagnostiky, zahrnuje detailní kontrolu varlat a chámovodů, kde se mohou objevit například varikokély, což jsou rozšířené žíly viditelné ve šourku.
 3. Hormonální zkouška: FSH hormon vytvářený při hypofýze, jehož činnost je regulovat tvorbu spermií ve varlatech. Při naměření nízkých hodnoty FSH, mohou naznačovat pretestikulární typ azoospermie, zatímco vysoké hodnoty mohou být signálem problémů přímo ve varlatech.
 4. Detaily z nitra (Transrektální ultrazvuk): Ultrazvuk se zavádí přes konečník a je důležitý při prozkoumávání ejakulačních kanálků a semenných váčků.
 5. Pod mikroskopem (Biopsie varlat): Když se azoospermie zdá být zakořeněná ve varlatech (testikulární azoospermie), biopsie umožňuje mikroskopické vyšetření tkáně varlat.

Při zjištění azoospermie, je také důležité provádět periodické spermiogramy, aby ošetřující lékař mohl sledovat jakékoli změny nebo vývoj v průběhu času.

Mužská neplodnost má několik možných řešení

Jaké se nabízí prevence před Azoospermiemi

Zaměření se na bezpečí vašich varlat a celkové reprodukční soustavy, by mělo stát v popředí vašich snah. Je nezbytné je chránit před úrazy a komplikacemi, které mohou narušit kvalitu spermií a tím plodnost u mužů. Níže se podívejte na možnosti prevence, před mužskou neplodností.

 • Vraťte se k lékaři (Revize léků): Přehodnoťte s lékařem všechny vámi užívané léky. Existuje možnost, že některé z nich mohou být zakladateli azoospermie. Avšak, v žádném případě nemanipulujte s léky nebo jejich dávkováním bez lékařského souhlasu.
 • Teploměr v kalhotách: (Uchovávejte varlata chladná): Ochrana varlat před nadměrným teplem, které je dobře známým nepřítelem produkce spermií, je nezbytná. Opatrně přistupujte k saunám, lázním, práci s notebookem na klíně, dlouhodobému sezení a sedavé práci, a vyhřívaným sedačkám v autě. Nezapomínejte, co nejméně nosit pánské slipy, raději sáhněte po pánských boxerkách a přes noc dejte volnost mužskému ústrojí v podobě volného spodního prádla.
 • Bezpečný sport (Buďte Ostražití): Vykonávejte sportovní aktivity s mírou a patřičnou obezřetností. Bojové sporty, cyklistika, hokej, fotbal a jízda na koni či motocyklu, jsou spojeny s vyšším rizikem úrazu. Ostražitost by měla být klíčová při jakémkoli sportu. Nezapomínejte na suspenzory!
 • Radiace a toxiny: Udržujte se, co nejdál od radiace a jedů. Zjistěte si od svého zaměstnavatele, zda je úroveň záření v pracovním prostředí bezpečná, a snažte se vlivy minimalizovat. Vyvarujte se také kontaktu s pesticidy a těžkými kovy v potravinách a vašem okolí.
 • Konfrontace s diagnózou (Hledejte profesionály): Mějte na paměti, že konzultace s lékařem či sexuologem ohledně vhodnosti a dávkování léků, které již užíváte, je moudrou volbou. Taktéž včasná návštěva lékaře v případě příznaků je nezbytná i jako prevence. Berte na vědomí, že Azoospermie je v mnoha případech léčitelná a vaše plodnost může být včas zachráněna.

Mužská antikoncepce: Otevírá novou kapitolu v sexuálním životě

Azoospermie: Jak ji vyléčit?

Když je azoospermie způsobena blokádou nebo přerušením semenných cest a kanálků, může se provést jemný chirurgický zákrok, který tyto cesty znovu spojí a umožní spermií přístup do ejakulátu. Je však důležité, aby varlata stále byla schopna produkovat spermie.

 • V situacích, kdy je přítomný deficit hormonů stimulujících produkci spermií, a tedy čelíme neobstrukčním příčinám, léčba hormony může být velmi účinná. Lékař může chybějící hormon dodávat do těla nebo využít léky, které stimulují jeho přirozenou produkci.
 • Pokud se diskutuje o schopnosti oplodnit, spermie mohou být extrahovány přímo z varlat pomocí jehly nebo z biopsie varlat a následně využity k asistované reprodukci. V takovém případě postačí i minimální množství spermií, protože je lékař schopen odebírat jednotlivě. Je však nezbytné, aby varlata byla schopna spermie vytvářet.

Je třeba upozornit, že léčba neobstrukční azoospermie nemusí vždy vyústit v úspěch a pacient nemusí na léčbu pozitivně reagovat. Toto však není důvod k rezignaci na podrobné vyšetření a konzultaci ohledně adekvátní léčby. Návštěva lékaře je pro zachování mužské plodnosti zcela zásadní a nesmí být opomíjena.

Průvodce adekvátní léčbou azoospermie nejen osvětluje cestu, ale také poskytuje značnou část naděje. Vaše cesta k plodnosti může vyžadovat odbočky a úpravy, ale s odbornou péčí a informovanými rozhodnutími, vy a váš lékař můžete vybudovat most přes překážky, které azoospermie bezesporu klade.

Získejte od nás něco ZDARMA

E-book ZDARMA: 4 Premium cviky na penisZískejte od nás ZDARMA E-book se 4 cviky na penis, které jsme pro vás stáhli z naší hlavní knihy.

S cviky na penis můžete dosahovat kvalitních výsledků a to bez další investic do produktů.

Cviky si především získali přízeň u našich čtenářů.

Odesláním souhlasíte s tím, že obdržíte marketinkový materiál a zároveň souhlasíte s našimi zásady o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

TIP na zlepšení erekce

E-book: Metody na zlepšení erekce