Co je to erektilní dysfunkce (ED)?

Příspěvků o problémech s erekcí jsou plné internetové diskuze, poradny lékařů, ale i specializované servery. Je to pochopitelné, protože se svými intimními problémy se neradi osobně svěřujeme a neradi obecně navštěvujeme jakéhokoli lékaře, natožpak právě s intimními zdravotními komplikacemi.

Detailně se na problémy s erekcí se podíváme v dnešním článku. Rozebereme si, co je to erektilní dysfunkce, jak se pozná – a hlavně, že ne všechny problémy s erekcí jsou erektilní dysfunkcí.

Co je to erektilní dysfunkce?

Jedná se o pojmenování stavu, kdy muž není schopen při vzrušení dostatečně ztopořit svůj penis, případně není erekci schopen udržet nebo ji vůbec nedosáhne. Je však třeba rozlišovat, kdy se o erektilní dysfunkci jedná, a kdy naopak jde jen o krátkodobé problémy se ztopořením penisu, které během života potkají každého muže – často je to způsobeno psychicky náročnou prací, fyzickým vyčerpáním, únavou, nadměrnou mírou stresu a podobně.

Vítěz testů roku 2020, 2021, 2022 a 2023 na zlepšení erekce   

O samotné erektilní dysfunkci jako lékařském pojmenování problémů se ztopořením penisu mluvíme, pokud jsou to problémy přetrvávající a opakované. Jestliže muž není schopen dlouhodobě dosáhnout takové erekce, aby byl možný pohlavní styk, potom se jedná o erektilní dysfunkci a je žádoucí ji ihned řešit, protože oddalování návštěvy lékaře vám přinese jen další problémy.

Přečtěte si také nejčastější dotazy mužů, kteří se ptají na problémy s erekcí. Možná dostanete rychlou odpověď i na vaše otázky.

Erektilní dysfunkce nemá nic společného s plodností, což je na jednu stranu dobrá zpráva, ale jako stav brání úspěšného dosáhnutí orgasmu či průniku penisu k oplození, takže v důsledku přichází v úvahu jedině léčba či umělé oplodnění. Odhaduje se, že erektilní dysfunkcí trpí přibližně 40–60 % mužské populace na světě. Zároveň platí, že s přibývajícím věkem jsou obtíže častější, nejčastěji se objevují u mužů okolo 40 let.

Jedna studie s asi 27 000 muži, zjistila, že 11% mužů ve věku 30 let mělo erektilní dysfunkci nebo jí současně trpí. Problémy s erekcí se totiž mohou objevovat i právě u mladších mužů.

Erektivní dysfunkce není správné pojmenování

Lidé často vyhledávají pojem erektivní dysfunkce, což je však špatné pojmenování problémů s erekcí. Správně se píše erektilní dysfunkce a odborná zkratka je ED. Erektilní dysfunkci se rovněž říká impotence, která je jedno a to samé.

Jak poznat erektilní dysfunkci?

Hlavním příznakem impotence je neschopnost získat erekci nebo ji udržet pevnou. V mnoha případech se ED projevuje pouze dočasně a většinou jde o psychické problémy, jako je stres, nedostatek spánku, nervozita, atd… Pokud se problémy s erekcí projevují často, třeba při každém pohlavním styku, zřejmě se bude jednat o erektilní dysfunkci.

Příčin může být několik, níže si je budeme detailněji popisovat, proto je vhodný zajít s poruchy erekce k urologovi. Někdy se i stává, že za ED mohou jiné a vážnější nemoci, ne však vždy je to pravidlo.

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, hlavní fyzioterapeutka FYZIO kliniky říká:

„Problémy s erekcí bývají pouze z 1/5 psychogenního původu, ač jde často o spojité nádoby, za zbylých 80% případů mohou především strukturální, tedy tělesné příčiny.

Ty nejčastěji souvisí se stavem cévní stěny. K poruchám dochází, když topořivá tělíska v penisu nejsou dostatečně naplněna krví, což znemožňuje aktivaci spouštěcího nebo udržovacího mechanismu erekce. Stav a průchodnost drobných cév, které přivádějí krev do topořivých tělísek, závisí na věku a životním stylu jedince.”

Jaké příčiny mohou stát za erektilní dysfunkcí?

Jaké příčiny mohou stát za erektilní dysfunkcí (ED)?

Nejčastější příčiny erektilní dysfunkce

Mezi nejčastější příčiny erektilní dysfunkce patří samozřejmě stáří, protože to s sebou většinou právě problémy s erekcí přináší. Na druhou stranu je také mnoho věcí, které můžeme omezit nebo se jim vyhnout a tím třeba erektilní dysfunkci oddálit. Často je erektilní dysfunkce příznakem jiné zdravotní komplikace, což je další důvod, proč by se v žádném případě neměla podceňovat. Mimo jiné je v podstatě ukazatelem vašeho zdraví.

Pokud nemá muž opravdu zdravotní problémy, pak za problémy s erekcí mohou většinou oba partneři – přečtěte si proč tomu tak je, a co radí sexuologové.

Velkou roli v potížích s erekcí samozřejmě hrají také psychické problémy, dokonce to může být příčina až 60 % všech případů, kdy mají muži problém s erekcí, a to zejména u mužů pod 40 let.

Často je to způsobeno tím, že muž selže opakovaně v sexu, a to důsledkem nadměrného psychického vyčerpání, velké dávky stresu a podobně. Přitom si sám vsugeruje, že na vině jsou zdravotní problémy způsobující erektilní dysfunkci – pokud si tuto myšlenku připustí, jen těžko se ji následně dokáže sám zbavit.

  • dostatek pohybu má prokazatelně vliv na mužskou erekci, navíc se budete cítit celkově ve formě
  • nedodržování správné životosprávy nebo nadváha mají přímý vliv na potíže s erekcí, zdravím životním stylem je naopak minimalizujete
  • snažte se pravidelně relaxovat, a to nejen fyzicky, ale také psychicky
  • podle lékařských studií je s erektilní dysfunkcí přímo spojeno kouření a nadměrná konzumace alkoholu
  • kardiovaskulární onemocnění zapříčiňuje erektilní dysfunkci, protože nastávají problémy s krevním zásobením penisu
  • dále je na vině onemocnění nervového systému, hormonální problémy nebo třeba cukrovka

Erektilní dysfunkce u mladých mužů

Mnohé napadne, že poruchy erekce mohou postihovat pouze muže většinou po 40 nebo v seniorském věku. Opak je však pravdou. Je možné zaznamenat erektilní dysfunkci u mladých mužů a to už i ve 20 až 30 letech. U tak mladých mužů s  ED bývá nejčastěji prediktor nějakého závažného kardiovaskulárního onemocnění.

Erektilní dysfunkce u mladých mužů lze včas odhalit a léčit. Rozhodně tyto sexuální problémy nepodceňujte a navštivte, co nejdříve svého lékaři či urologa. Mnohdy se stává, že za poruchami erekce mohou závažné skryté onemocnění.

Ve Spojeném království proběhly průzkumy v nichž dospěli k tomu, že zhruba polovina mužů ve věku 30 let měla problémy s dosažením nebo udržením erekce. Více než 1/3 mužů do 30 let uvedla, že mají erektilní dysfunkci (ED). Nejvíce byly zaznamenány ED  u mužů ve věku od 40 let až do 50 let a to až ve 40%.

Jaké jsou stupně erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce nemá pouze jeden stupeň určení. Existují čtyři stupně erekce, které mohou pomoci při diagnostice.

1. stupeň tvrdosti erekce – penis je sice zvětšený oproti běžnému stavu, ale nedá se říct, že je pevný. Pokud během soulože nebo masturbace dosahujete tohoto stupně erekce, je vhodné tyto problémy s erekcí neprodleně řešit s lékařem.

2. stupeň tvrdosti erekce – penis je už tvrdší než v přechozím stupni, přesto mu chybí dostatečná tvrdost pro vniknutí do ženy. Pokud tento stupeň erekce zaznamenáváte opakovaně, je opět nutné zvážit návštěvu odborníka.

3. stupeň tvrdosti erekce – penis je tvrdý tak, že je možné vniknut do vaginy, ale stále nepociťujete 100% pevnost.

4. stupeň tvrdosti erekce – perfektní stav erekce.

Když mohou za špatnou erekci psychické problémy, jako je například stres

Když mohou za špatnou erekci psychické problémy, jako je například stres

Co je to psychogenní erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce (ED) může být mnohdy zapříčiněna duševní nepohodou nebo i psychickým onemocněním (např. stres a deprese) v takém případě je vhodné vyhledat psychoterapii nebo sexuální terapii.

Mnohdy bohužel není možné duševní a tělesné příčiny zcela oddělit. Proto se i psychoterapii považuje jako doplňková forma léčby. Nejhodnější je, takovéto partnerské problémy měly řešit za účasti partnerky. Mnohdy stačí si jen o svých problémech s erekcí popovídat ze svým protějškem.

Jaké jsou nejčastější příčiny psychogenní erektilní dysfunkce? Často se jedná o psychické problémy, jako je nejistota z očekávání, partnerské a manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti a nepříjemné situace, které jsou partnerovi „proti srsti.“

Jaké jsou nejčastější příznaky erektilní dysfunkce (ED)?

Nejčastější příznaky impotence jsou hned zjevné a to v podobě žádné nebo nedostatečné erekce. Za problémy s erekcí je možné i považovat, když muž nedokáže erekci udržet dlouhodobě. Příznaky ED jsou tedy hned zjevné, ne jako například u vysokého cholesterolu, který nelze jen tak rozpoznat a říká se mu proto tichý zabiják.

Přesto je brát v potaz, jak často muže postihují poruchy erekce. Pokud jde o dočasné problémy, lze mnohdy snadno vysledovat jejich hlavní příčinu a není třeba si z těchto problémů dělat těžkou hlavu. Pokud jsou problémy s erekcí časté, téměř při každé souložit nebo masturbaci, je nejlepší se nechat vyšetřit.

Jak probíhá vyšetření erektilní dysfunkce?

Mnohdy lze impotenci řešit se svým ošetřujícím lékařem. Kterému musíte vysvětlit veškeré detaily, kdy a jaké problémy se vyskytují. Čím budete podrobnější, tím vám bude moci, co nejlépe lékař pomoci.

Samozřejmě, mu nepopisujte jak probíhá váš sexuální akt, ale jak se problémy s erekcí projevují. Častokrát dokáže pomoci pouze tradiční lékař, avšak pokud uzná za vhodné, budete poslání k urologovi nebo sexuologovi.

Na koho se obrátit s impotencí?

Pokud jste četli pozorně předchozí odstavce, víte na koho se obrátit s impotencí. V první řadě navštívíte svého lékaře, které vysvětlíte, kdy a jak se problémy projevují a pokud uzná za vhodné, bude pacient poslán na vyšetření ke specialistům, jako je urolog a sexuolog, jakým byl například Radim Uzel.

Jak se zbavit problémů s erekcí aneb jaká se nabízí léčba erektilní dysfunkce?

Kromě doporučení v tomto článku, že budete udržovat zdravý životní styl a předcházet komplikacím s erektilní dysfunkcí, se můžete snažit ji přímo léčit nebo alespoň mírnit problémy s erekcí. Samozřejmě je vhodné navštívit lékaře, aby určil, zda jsou příčinou erektilní dysfunkce fyzické zdravotní komplikace nebo za ni může vaše psychické rozpoložení.

Každopádně můžete zkusit volně přístupné doplňky stravy nebo třeba cviky, které napomáhají zlepšovat stav erektilní dysfunkce – dokazují to jak naše recenze, tak i přímo zkušenosti našich čtenářů.

Proč se vyplatí erektilní dysfunkci řešit ihned? Protože pokud ji nebudete brát vážně, může být léčba nejen náročná, ale i neúspěšná, říkají lékaři. Přečtěte si, jaké jsou možnosti léčby poruch erekce.

1. Vyzkoušejte přípravky na erekci

Vyzkoušejte Vimax nebo ErexanMezi nejúčinnější volně dostupné přípravky na podporu erekce a její celkové zlepšení jsou doplňky stravy Proerecta, Amarex, Proerecta Long, Proerecta Shot a spoustu dalších.

Pravidelně testujeme různé prášky na erekci či metody, abychom mohli předat svým čtenářům, co nejkvalitnější informace a zkušenosti. Při výběru správné přípravku na erekci, doporučujeme dodržovat 13 kritérií.

Proč tvrdíme, že prášky na erekci ve formě doplňků stravy jsou tím nejlepším řešení? Jsou vždy zcela přírodní, neobsahují zakázané inhibitory PDE5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil) a jiné látky, proto také nemají žádné vedlejší účinky. Vyzkoušeli jsme řadu doplňků stravy a díky obsahu složení, byly ve většině případech velmi účinné a šetrné.

TIP: Podívejte se také na další doplňky stravy na podporu erekce. Všechny je najdete přehledně v našem srovnávači, můžete se podívat na jejich hodnocení, výhody, nevýhody, ale i na to, co o nich říkají naši čtenáři.

2. Účinné jsou také cviky na penis

Účinné jsou také cviky na penisMožná jste o tom ještě neslyšeli, ale ano, skutečně existují cviky na penis. Dokonce jsou velmi účinné a pomáhají celkově zlepšit funkčnost penisu. Více jak 30 cviků na penis najdete detailně zpracované v našem speciálním e-booku o poruchách erekce. Do této metody na zlepšení erekce stačí investovat jen čas.

Pokud budete cvičit pravidelně alespoň 40 minut denně, uvidíte, že do dvou měsíců se dostaví první prokazatelné účinky – mimochodem, cviky na penis mají také vliv na zvětšení penisu, což je skvělý bonus, že ano?

3. Nebojte se navštívit odborníka s ED

Nebojte se navštívit odborníka při poruchách erekceV neposlední řadě se samozřejmě nebojte navštívit odborníky, tedy lékaře, kteří vám pomohou v případě, že ani účinné volně dostupné prostředky na zlepšení erekce nepomohou. Skutečně návštěvu neoddalujte, vyhnete se tak zbytečným problémům v budoucnu.

Při neléčené erektilní dysfunkci se může objevit také rakovina prostaty, protože nikdy nevíte, čím jsou tyto problémy s erekcí způsobeny. Navíc, jak jsme už napsali, obvykle bývají jen odrazem jiných zdravotních komplikací.

Vakuové pumpy jako pomocník při impotenci

S poruchami erekce mohou určité erotické pomůcky. V případě, že se vám nedaří udržet pevnou erekci dlouhodobě, není špatné s partnerkou vyzkoušet erekční kroužky. Dokážou skvěle a bezbolestně penis přiškrtit, což pomáhá udržet erekci napumpovanou krví tím i déle vydrží pevná erekce schopná k proniknutí do vagíny.

Další možností jsou vakuové pumpy, které známe asi všichni. Jedná se o jakousi rouru, do níž strčíme penis a následně pumpičkou či jiným systémem dosáhneme podtlaku, čímž se krev napumpuje do penisu. Při pravidelné užívání vakuové pumpy je možné dosáhnout určitých výsledků. Doporučujeme po procesu napumpování na sadit na penis již zmíněné erekční kroužky. Zá nás doporučujeme skvělou vodní vakuovou pumpu Bathmate, která je účinnější a bezpečnější než klasické verze.

Léky na erektilní dysfunkci na předpis

Léčba léky na erekci předepsané lékařem jsou založeny na perorálním užívání inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 neboli inhibitorů PDE5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil). Například sildenafil jsem hlavní složkou Viagry, která je dostupná pouze na lékařský předpis. V případě inhibitorů PDE5 jde pouze u užití v lécích, na které dohlíží státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jedná se o silné léčivé látky podporují mechanismus erekce v topořivých tělesech, pomáhají tedy prodloužit a zpevnit erekci. Přesto je vždy potřeba určitá úroveň vzrušení. Zda může inhibitory PDE5 pacient užívat a jak určuje vždy pouze lékař.

Je účinná chirurgická léčba erektilní dysfunkce? Hrozí nějaké riziko?

V případě, že všechny možné metody selžou, nezabírají tabletky, léky ani léčba rázovou vlnou, přichází na řadu chirurgická léčba erektilní dysfunkce. Jde o poslední a invazivní metodu, jak si pomoci. Přesto chirurgickou léčbu ED může určit váš ošetřující lékař.

Chirugická léčba spočívá v implantaci penilního implantátu do penisu, který dokáže vyvolat pevnou erekci, jako když stisknete skryté tlačítko. Dle lékařů se uvádí, jako 100% řešení v případě poruch erekce. Nic není tak perfektní, jak se může zdát, protože chirurgická léčba erektilní dysfunkce nese spoustu rizik. Každý muž by si měl pečlivě zvážit, zda chirurgická operace skutečně za to stojí.

Implantát si můžeme představit, jakou nějakou konstrukci nebo lešení, který drží penis ve ztopořeném stavu, ale samotná kondice penisu se zákrokem nezlepšuje.

Co je léčba rázovou vlnou a jak pomáhá s ED?

Léčba erektilní dysfunkce s rázovou vlnou v podobě akustického vlnění podobné například ultrazvuku. Léčba rázovou vlnou není nijak závratně úspěšná, jelikož se u dává v rozmezí 50% a 82%. Jedná se přesto o bezbolestnou léčbu bez vedlejších účinků.

Muži léčbu rázovou vlnou velmi dobře snášejí, proto není také zapotřebí při zákroku žádná analgetika. Léčba rázovou vlnou vychází v době psaní tohoto článku od 10 000 Kč do 20 000 Kč. Bohužel léčba erektilní dysfunkce rázovou vlnou není hrazena pojišťovnami.

S erektilní dysfunkcí pomůže i změna životního stylu

Na závěr musíme i do léčby erektilní dysfunkce zařadit také změnu životního stylu, do kterého řadíme stravovací návyky a aktivní pohyb. Pijete alkohol, kouříte cigarety, jste závislí na omamných látkách, máte nadváhu nebo kardiovaskulární onemocnění?

Tohle všechno má vliv jak na vaše celkové zdraví tak i erekci. I když je tato možnost léčby erektilní dysfunkce zařazena na závěr, jde zřejmě o nejlepší způsob, jak začít s léčbou i bez rad lékaře. Avšak je zapotřebí vědět, jak takové správné a zdravé stravování vypadá nebo jaké pohybové aktivity provádět.

Aktivním pohybem není myšleno, že hned musíte chodit do posilovny a cvičit. Mnoho mužů po práci chodí na pivo nebo leží doma u TV, aby si odpočali a nabrali energii na další pracovní týden. Tohle se nedá považovat právě za aktivní pohyb, ani náročná práce, protože na ní je už organismus zvyklý.

Nebudeme vám psát, že musíte začít např. běhat, jelikož každý z nás je jiný, proto máme i rádi odlišné pohybové aktivity. Níže můžete vidět naše tipy na pohybové aktivity. Doporučuje se denně cvičit, alespoň 30 minut. Nejenže budete redukovat váhu, ale pocítíte i jisté uvolnění, které se přenese i do sexuální výkonnosti a zdraví.

TIP NA POHYBOVÉ AKTIVITY:

Běh, švihadlo, pravidelná chůze (doporučuje se alespoň 8000 kroků), bojové sporty, crossfit, spining, trampolíny, posilovna, skupinové cvičení, golf, tenis badminton, hokej, plavání, workout, 

Jak by měla vypadat vaše strava je ve skutečnosti téma, které nelze rozebrat v jednom článku. Sice je na internetu spoustu článků ke zdravému stravování, ale mnohdy jsou informace zkreslené i nepravdivé.

Drastické diety, kdy se jí například týden jablka, skutečně nejsou zdravé. Doporučujeme vyhledat nějakého výživového specialistu, který vám vše vysvětlí, poměří a vytvoří zdravý jídelníček vhodný přímo pro vás.

Nejčastější dotazy k erektilní dysfunkci (ED)

Snažili jsme se dostat veškeré informace do článku o ED a snad se nám to podařilo. Některé dodatečné informace doplňujeme níže do častých dotazů, které vzešly od našich čtenářů. Pokud v článku nenaleznete odpověď k vašemu dotazu, budeme rádi, když nás kontaktujete nebo zanecháte váš dotaz v komentářích níže pod článkem.

Jak řešit psychické problémy s erekcí?

Sdělte své problémy svému tradičnímu lékaři, kterému vše popíšete i to, proč si myslíte, že máte psychické problémy s erekcí. Pokud si bude souhlasit s vaší domněnkou, nejspíš vás pošle k sexuologovi.

Jak léčit erektilní dysfunkci?

Léčit erektilní dysfunkci můžete mnoha způsoby a to předepsanými léky na erekci, doplňky stravy, erotickými pomůckami, pod dohledem urologa a sexuologa, cviky na penis, apod.. Přečtete si podrobně náš článek, kde jsou různé druhy léčby erektilní dysfunkce podrobně popsány. 

Jak řešit erektilní dysfunkci u mladých mužů?

Záleží jak se erektilní dysfunkce u mladých mužů projevuje. Možná jde jen o dočasné poruchy erekce. Pokud problémy přetrvávají delší dobu, rozhodně nepodceňte navštívit lékaře. Mnohdy za impotenci u mladých mužů, můžou nějaké skryté zdravotní problémy.

Co způsobuje impotenci?

Impotenci může způsobovat mnoho faktorů. Většinou jde o fyzické problémy nebo psychické. Cítíte se ve stresu? Nemáte dostatek spánku? Žijete zdravý a aktivní život?

Tohle je jen část dotazů, které je si zapotřebí zodpovědět a následně najít příčinu impotence. Pozorně si přečtete náš článek, pokud si ani tak nebudete vědět rady nebo nic nepomůže, doporučujeme navštívit lékaře. Nejde o nic ostudného, tisíce mužů trápí podobné či stejné sexuální problémy.

Doporučené prášky na erekci bez předpisu

Na trhu naleznete spoustu doplňků stravy neboli prášků na erekci, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Prášky na erekci, aby byly považovány za doplňky stravy a tím i dostupné bez lékařského předpisu, nesmí obsahovat inhibitory PDE5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil).

Doplňky stravy jsou vždy 100% přírodní, bez vedlejších účinků a mezi ty nejvýkonnější můžeme zařadit: Proerecta, Amarex, Proerecta Long, Proerecta Shot, Vimax, Erexan a další jsou dostupné v našem online srovnávači.

Získejte od nás něco ZDARMA

E-book ZDARMA: 4 Premium cviky na penisZískejte od nás ZDARMA E-book se 4 cviky na penis, které jsme pro vás stáhli z naší hlavní knihy.

S cviky na penis můžete dosahovat kvalitních výsledků a to bez další investic do produktů.

Cviky si především získali přízeň u našich čtenářů.

Odesláním souhlasíte s tím, že obdržíte marketinkový materiál a zároveň souhlasíte s našimi zásady o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

TIP na zlepšení erekce

E-book: Metody na zlepšení erekce

TOP produkt na zlepšení erekce - Proerecta

Hodnocení produktu
Datum hodnocení
Hodnocení
51star1star1star1star1star