Nejčastější nemoci a příčiny erektivní dysfunkce

Cukrovka – diabetes mellitusNejčastější nemoci při erektivní dysfunkci

Diabetes bývá z nejčastějších příčin, erektivní dysfunkce. Průzkumy uvádějí, že diabetici se potýkají s problémy s erekcí již o 10 let dříve než zdravá populace mužů. Většina diabetiků 1. typu (pacienti závislí na inzulínu) trpí tímto onemocněním delší dobu a poruchy erekce se u těchto mužů a proto se vyskytují již v mladším věku. Diabetes 2. typu (nezávislí na inzulínu, tzv. stařecká cukrovka) méně ovlivňuje poruchu ztopoření a zejména se vyskytují u starších mužů.

Vysoký krevní tlak

Vysoký tlak je jednou z nejčastějších příčin poškození cév. Vysoký krevní vytváří ohromný tlak na srdce, a také způsobuje i nadměrný průtok krve v tepnách, výsledkem je kornatění tepen a následné zúžení. Tepny poté nejsou schopné dopravit dostatek krve do využívajícího orgánů. Bez dostatku kyslíku a živin jsou orgány (př. pohlavní úd) poškozovány, tudíž se snižuje jejich funkce.  Proto se mohou problémy s erekcí vyskytovat u mužů, kteří trpí vysokým tlakem.

Srdeční onemocnění

Poruchy erekce mohou také zapříčinit srdeční onemocnění jako infarkt či jiná srdeční choroba. V případě srdečního onemocnění se musíte poradit s kardiologem, jak vylepšit erekci.

Poškození nervové soustavy
Poškození míchy se tím myslí, jestli nedošlo, k poškození mozku v důsledku cévní mozkové příhody mají za následek těžké poruchy ztopoření údu.

Poranění nebo onemocnění prefiferních nervů
Poruchu ztopoření může způsobit i poranění nebo onemocnění nervů, které spojují centrální nervový systém a pohlavní úd. Onemocnění nervů může být např. roztroušená skleróza, chirurgické zákroky na prostatě, ale i poškození nervových drah v důsledku metabolických změn u mužů s cukrovkou.

Onemocnění ledvin
Mezi další zdravotní poruchu, která vede k erektivní dysfunkci, jsou onemocnění ledvin. Tímto problémem často trpí častí konzumenti alkoholu.

Deprese
Z psychických onemocnění poruchu erekce nejčastěji způsobuje deprese. Vyskytuje se až u 9 z 10 pacientů s depresí.

Kouření nebo nadměrné požívání drog
Vznik poruch erekce může zapříčiniti nadměrné kouření, užívání drog a v neposlední řadě, časté pití alkoholu.

Užívání léků

Porucha ztopoření mohou nastat u některých léků, které Vám předepsal lékař. Patří sem některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku, žaludečních vředů, deprese, protinádorové léky atd. Bližší informace zjistíte od vašeho ošetřujícího lékaře.

Autor:

Jsem druhý nejstarší redaktor (57 let), který má zálibu v psaní a čtení, ale také ve zdravém životním stylu. Do týmu jsem se dostal náhodou a sám jsem vyzkoušel již 5 produktů na podporu erekce a vitalitu. Díky tomu jsem získal nemalé praktické zkušenosti a pohledy na jednotlivé produkty. Starám se téměř vždy o sestavení recenze, na základě nasbíraných zkušeností od našich redaktorů a čtenářů, kterým bychom chtěli velice poděkovat. Sám jsem měl problémy s erekcí s nimiž jsem se vypořádal právě díky tomuto magazínu. Nejsme vědecké středisko, ale sami na sobě testujeme jednotlivé produkty a metody, abychom byli s výsledky co nejpřesnější a to vše na vlastní riziko.

Přidat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.